Products

اصطلاحات گرافیکی

طراحی گرافیک
طراحی گرافیک
طراحی گرافیک گرافیکی

استراتژی تبلیغاتی Advertising strategy :پیش‌بینی برنامه تبلیغاتی بر اساس ویژگی‌های محصول و نیازهایمخاطب با چشمداشتی به بازار هدف. استراتژی تبلیغاتی در حقیقت تاکتیک کوتاهمدت، میان مدت و درازمدت در مبارزه با رقبا جهت نیل به هدف است.

اسلوگان Slogan :شعار تبلیغاتی ثابت که هویت مفهومی و تبلیغی یک مجموعه باشد.
برای مثال اسلوگان شرکت سونی It’s a sony.

اطلس رنگ Colour Index :کتابچه‌ها و کتاب‌هایی هستند که نمونه‌های رنگ مورد نظر را با درجه شکل‌گیری، ارائه کرده‌اند.
درانتخاب رنگ از اطلس رنگ باید به کیفیت رنگ و کاغذی که اطلس با آن چاپ شدهو هماهنگی آنها با کیفیت رنگ و کاغذی که می‌خواهیم استفاده کنیم،توجه داشت.

ابزار تبلیغاتی:مقصود، رسانه انتخابی جهت انجام امر تبلیغات است. این رسانه می‌تواندنشریه (آگهی نشریات) تلویزیون (تیزر)، سینما (انونس) و … باشد.
اوراقاداری Letter head set – Stationery : به مجموعه سربرگ، پاکت نامه،کارت ویزیت، کارت پرسنل، کاغذ یادداشت، کارت اعتباری و … گفتهمی‌شود.

بیل بورد Billboard :به نمایانه‌های با ساختار وسیع گفته می‌شود که جهت تبلیغ موضوعمورد نظر در میادین، بزرگراه‌ها و … نصب می‌شوند. بیل بورددارای جهت افقی بوده و قاعدتاً بر روی پایه‌های ویژه نصب شده و اغلبدارای قابلیت نورپردازی می‌باشد.

برورشور Brochure :محصولی است که دارای نوشتار و تصاویر مرتبط برای تبلیغ موضوع مورد نظر است.
بروشوراغلب دارای جلد بوده و در ارتباط با موضوع، توضیحات کامل و لازم را با ذکرجزئیات ارائه می‌نماید، نحوه ارائه و تولید بروشور در تناسب با موضوعو مخاطب به شیوه‌های چند لت، فرمی و … خواهد بود.
پایداری زمانی:منظور دوام اثرگذاری مورد تبلیغی است. هرچه میانگین این دوام بیشتر باشداحتمال موفقیت پروسه تبلیغ بیشتر خواهد بود، اگرچه این پایداری در تناسببا موضوع تعیین و تعریف خواهد شد.

پلان بندی:به تعیین ترتیب دیده شدن عناصر بصری در یک اثر گفته می‌شود.
درایجاد این لایه‌های بصری توجه به مجموعه‌ای از نکات الزامی است،از جمله: ابعاد، محل قرارگیری، رنگ، پرسپکتیو، نحوه پردازش، تأثیرات صوتیو …

پلات Plot :به معنای رسم کردن تکنولوژی نسبتاً‌نوینی است در چاپ دیجیتال.

پروژه تبلیغاتی Advertising project :به مجموعه اعمالی که در جهت انجام یک مورد تبلیغاتی رعایت می‌شود،اطلاق می‌گردد. این پروژه می‌تواند یک پوستر و یا یک تیزر باشد.

پوینتPoint :به اندازه قلم گفته می‌شود. هر پوینت برابر با ۳۷۶/۰ میلی‌متراست. به عبارت دیگر قلم پوینت ۱۰ دارای بلندای ۷۶/۳ میلیمتر است.

پیکسل Pixel :کوچکترین واحد تشکیل دهنده تصاویر در نرم‌افزارهای تصویری است. فایلیکه دارای کیفیت DPI 300 است، در هر اینچ، دارای ۳۰۰ پیکسل در یک خط افقیاست. هرچه این تعداد پیکسل کمتر باشد،‌ کیفیت تصویر نیزپائین‌تر خواهد بود.
تن رنگ Tint :شامل درجات روشن‌تر و تیره‌تر از رنگ مورد نظر می‌باشد.

تیزر Tiser :احتمالاً از واژه Advertiser اخذ شده است. به آگهی‌هایی گفته می‌شود که از تلویزیون پخش می‌شوند.

ترکت Tract :به معنای مقاله. به برگه‌های کوچکی گفته می‌شود (حدود A5) کهاطلاعات نوشتاری و تصویری لازم بر روی آن درج شده و به مخاطب ارائهمی‌گردد.

تایپوگرافی Typography :در اصل به معنای طراحی حروف و خلق فونت‌های جدید است. در اصطلاحتشدید وجوه تصویری نوشتار در جهت تقویت مفهوم و جذابیت و تأثیرگذاری بصریبیشتر است.

ترام Trame :کوچکترین جزء شکل دهنده تصویر در چاپ افست است.
ترامدارای اشکال متنوع و گوناگون است. ترام یک رنگ از ۱ تا ۹۹ قابلیت تعریفدارد. رنگی که دارای ترام ۱۰۰ باشد را رنگ تخت یا تمپلات می‌نامند.

تیتر :به اصلی‌ترین بخش نوشتار از لحاظ مفهوم اطلاق می‌شود.
بطور معمول تیتر از لحاظ ابعاد و محل قرارگیری بیشترین دید را خواهد داشت.
درحرکتهای تبلیغاتی، تیتر خلاصه و اثرگذار، خوش گویش و خوش نوشتار خواهد بودو بایستی فضای کلی طرح و نوشتار متن را به مخاطب انتقال دهد.

تیم اجرایی Edit Team :منظور گروهی با توانایی و تخصص‌های گوناگون است که بصورت مشترک یکپرونده تبلیغاتی را در بخش‌های گوناگون حمایت و اجرا می‌کنند. این تیم می‌تواند از دو نفر یا چند ده نفر شکل گرفته باشد.
در پروژه‌های عظیم تبلیغاتی امکان آنکه یک تیم اجرایی، خوداز چند تیم اجرایی دیگر تشکیل شده باشد، وجود دارد.

جدول زمانی Time chart :برنامه زمانی‌ای که روند حرکتی و اجرای برنامه تبلیغاتی بر اساس آن به پیش خواهد رفت.

چاپ افست Offset Pring :گونه‌ای از تکنیک‌های چاپ که در آن با استفاده از (ترام) و کنارهم قرارگیری این نقاط ریز رنگ‌های مورد نیاز از چهار رنگ اصلی سایان (آبی فیروزه‌ای)، مجنتا (قرمز ارغوانی)،‌زرد و سیاه، ساختهمی‌شوند.
در چاپ افست تهیه زینک و فیلم لازم است (تهیه فیلم با توجه به تکنولوژی پلیت ستر (Platesetter) ضروری است.

چاپ سیلک Silk Pring :در این شیوه رنگ‌ها غالباً بصورت تخت رنگ بوده امکان ارائه تیرگی و روشنایی در یک بار عمل رنگ گذاری کمتر میسر است.

رنگهایمورد نیاز بایستی شابلون‌های جداگانه داشته باشند و رنگهای ثانویه ازهمنشینی دو رنگ در کنار یکدیگر بوجود نیامده بلکه هر رنگ بایستی جداگانهساخته شده و بطور مجزا چاپ شود.

روی جلد Cover :شامل طراحی برای پوشش مواردی همچون مجله، کتاب و … می‌باشد. طرح درطراحی جلد کتاب امکان دارد بخشی بنام لب برگردان نیز به روی جلد اتصال داشته باشد.

رتوش Retouch :به ترمیم و اصلاح تصویری بخش‌هایی از عکس می‌گویند. برای مثالاز بین بردن خال از روی یک چهره در یک عکس را رتوش کاری می‌نامند.
رنگ کد دار Code cooler :رنگهایی که از ترکیب رنگ‌های چهارگانه چاپ افست (CMYK) بدست نمی‌ایند و بایستی بصورت مجزا (خارج از ماشین و توسط کارخانه سازنده) ساخته شوند.

زینک Zinc :به معنای فلز روی. به ورقه‌های آلومینیومی گفته می‌شود که طرحفیلم بر روی آنها منتقل شده و عمل چاپ را در چاپ افست میسر می‌کنند.

ساختار شکنی Breaking the Rules :ایجاد تغییرات در قواعد و پیش فرض‌های موجود البته متناسب با موضوع ومخاطب برای ساختار شکنی، بایستی ابتدا ساختار خلق هر اثر را آموخته باشیم.

سواد بصری :مقصود سطح درک تصویری هر جامعه آماری از محرکات بصری است.

فتوگلاسی Photo glossy :نوعی کاغذ ویژه با ژلاتین مخصوص که کیفیت چاپ در چاپگرهای رومیزی را افزایش می‌دهد.

فرهنگ بصری Visulal culture :منظور ساختار و شاکله تصویری به لحاظ مفهوم هر عنصر بصری در ذهن جامعه مخاطب است.

فرهنگ کلامی:ساختار و شاکله زبانی به لحاظ مفاهیم کنایی برای هر واژه یا جمله.

فضاسازی تبلیغاتی Advertising situation : اجرای تمهیدات لازم در راستایتشدید اثرگذاری بیشتر حرکت تبلیغاتی و باورپذیری افزون تر مخاطب.
فلو:محور شدن، تار شدن. در چاپ چند رنگ، هنگامی که رنگ‌ها دقیقاً در محلمورد نظر چاپ نشوند، کلیت تصویر دارای دقت و شفافیت لازم نبوده و اصلاحاً (فلو) می‌شود.

فونت Font :به خانواده حروف می‌گویند شکل هر نوع قلم نوشتاری است.

فیلم Film :در بحث چاپ افست، منظور فیلم خروجی برای هر رنگ از چهار رنگ اصلی است. برگه‌ای شفاف از جنس آسترالون که یک سطح آن توسط ژلاتین حساس به نورپوشانده می‌شود.

کیفیت فایل Resolution :دقت تصویر نرم‌افزاری در نرم‌افزارهای تصویری که بر اساس پیکسل در هر اینچ تعریف می‌شود.
استاندارداین کیفیت برای فایل‌های چاپی، سی صد پیکسل در هر اینچ و برایفایل‌های نمایش (در ابعاد کوچک) هفتاد و دو پیکسل در هر اینچ است.

کاتالوگ Catalogue – Catalog :به معنای فهرست است. از لحاظ ساختار و اجرا دارای مشابهت‌های بسیار با بروشور است.
ولی عمده تفاوت آن با بروشور در این است که کاتالوگ بصورت فهرست آن با بروشوردر این است که کاتالوگ بصورت فهرست وار اطلاعات را به مخاطب ارائه کرده و بالطبع دارای اطلاعات محدودتری در رابطه با موضوع خواهد بود، ضمن آنکهکاتالوگ بیشتر در ارتباط با کالا تهیه و تولید می‌شود.

گرافیک محیطی Environmental Graphic :گرافیک‌هایی که برای استفاده در محیطهای داخلی یا خارجی و بطور معمولدر ابعاد متوسط (Medium Format) و ساختار بزرگ (Large Format) تهیه وتولید می‌شوند. بیلبورد، استند، سردر فروشگاهها، آرایه‌هایشهری، احجام میادین، طراحی فضای سبز پارک‌ها، مبلمان شهری و … از جمله این موارد هستند.
نکته‌ایکه لازم به ذکر است آنکه، هر گرافیک محیط الزاماً در رده تبلیغات محیطیقرار نمی‌گیرد و نیز هر تبلیغات محیطی قرار نمی‌گیرد و نیز هرتبلیغات محیطی ضرورتاً از عامل گرافیک بهره نخواهد برد، اگرچه این دو دربسیاری از موارد لازم و ملزوم یکدیگرند.

گرافیک خبری Info Graphic :گرافیک‌هایی که بیشتر در بستر فعالیت خبر گزاری‌ها وشبکه‌های اطلاعاتی رایانه‌ای جایگاه پیدا می‌کنند. درگرافیک خبری بدلیل سیال بودن فضای کار، توجه به ترکیب بندی شناور و قابلیتتغییرات متعدد، الزامی است.
صفحات وب از متداولترین گونه‌های گرافیک خبری است.

گرید Grid :درجه، رتبه، پایه جدولی دارای خطوط عمودی و افقی که به کمک آن محل قرارگیری نوشتار و تصاویر در صفحه مشخص می‌شود.
گریدهاصفحه‌ها را به قسمتهای هم اندازه تقسیم بندی می‌کند. در گریدحواشی صفحه، محل قرارگیری نوشتار، تعداد ستون‌ها و … معین می‌شوند.
امروزه و در نرم‌افزارهای خطوط راهنما نیز می‌توانند کاربردی مانند گرید داشته باشند.

لیتوگرافی Lithography :در اصل بمعنای چاپ سنگی است. امروزه به مراحلی گفته می‌شود که منجربه تهیه فیلم و زینک از روی طرح و یا فایل می‌شود. (و یا قالب موردنظر از طرح یا فایل).

مونتاژ (Mountage) :در این بحث به تکه کاری‌های فیلم در لیتوگرافی گفته می‌شود. برای مثال اضافه کردن فیلم یک نوشتار به فیلم یک طرح را مونتاژمی‌گویند.

ماکت Maquette :اجرای نمونه‌ی احجام مورد نظر در ابعادی کوچک‌تر از اندازه اصلی.

مدیریت پروژه Project Managing :نظارت بر بخش‌های مختلف پروژه تبلیغاتی و مدیریت آنها. وظیفه مدیرپروژه جمع آوری اطلاعات لازم از بخش‌های گوناگون و سامان دادن مجموعآنهاست.

مد رنگی Colure mode :ساختار رنگ در هر فایل را می‌نامند. بعنوان نمونه فایلهایی که تنهابرای نمایش دادن ساخته می‌شوند باید مد رنگی RGB و فایلهایی که برایچاپ شدن آماده می‌شوند باید دارای مد رنگی CMYK باشند.

نرمافزار تصویری Raster software : نرم‌افزارهایی که تصویر در آنها بر اساس پیکسل شکل می‌گیرد.

نرمافزار برداری Vector software : نرم‌افزارهایی که تصویر در آنها بر اساس بردار و معادلات ریاضی شکل می‌گیرد.

نوآوری Innovation :خلاقیت، ارائه راه کارهایی که پیش از این معمول و مرسوم نبوده است.

واریاسیون Variation :ارائه طرح‌های ثانویه بر اساس طرح اولیه. واریاسیون اگر با حفظ عناصربصری و تغییر در رنگهای طرح باشد، واریاسیون رنگ نامیده می‌شود. و اگر طرح در چیدمان و تعداد عناصر بصری تغییر کرده ولی در رنگها ثابت باشددر این حالت واریاسیون طرح نام می‌گیرد.

واژه کلیدی Keyword :اصلی‌ترین واژه یا یکی از واژگان اصلی در تیتر یا اسلوگان.

یونیک Unique :هم موردی که کم‌نظیر و استثنایی باشد. اعم از ایده، ‌سوژه و ..

برچسب ها

درباره: پویا گلستانه

طراح و موسس شبکه طراحان گرافیک ایران در سال ۱۳۸۹ تهران عضو انیستیو هنر گرافیک آمریکا (AIGA) از سال ۲۰۰۳ میلادی سوشیال مدیا دیزاینر - متخصص دیجیتال مارکتینگ ( ‎Digital Strategist )

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

0 دیدگاه در “اصطلاحات گرافیکی”

دیدگاهتان را بنویسید